Hund och katt

Uttrycket att vara som hund och katt känner nog många igen, och faktum är att det givetvis ligger något i det. Katten flyr och hunden jagar, men vi har sett otaliga exempel på där man har lyckats att få hunden och katten att trivas tillsammans det handlar bara om hur man gör det.

En katt och en hund talar inte samma språk och vi vet ju själva vilka barriärer man kan behöva bryta ner för att tala med någon som inte förstår vad man säger, oavsett om det handlar om små barn eller människor som talar ett annat språk. Kommunikation är onekligen viktigt även för hundar och katter och det är viktigt att vi som ägare av husdjuren hjälper de med det.

Ett bra exempel på vilka olika signalspråk katten och hunden har är att en arg katt viftar på svansen och vrider på huvudet medan en glad hund gör detsamma. Dessa två diametralt skilda uttryckssignaler är en av orsakerna till att hunden och katten ibland blir som katt och råtta. Det finns forskare som menar att det går att lära hunden och katten att tolka varandras språk, på så vis kan de leva i harmoni med varandra.

När man ska presentera en katt och en hund för varandra kan det vara bra att ha hunden kopplad och säkerställa att katten har någonstans att fly om den känner sig trängd. De här momenten kan man behöva upprepa ett antal gånger innan katten och hunden känner sig bekväma med varandra, om man går försiktigt fram och hjälper de att kommunicera så leder det inte sällan till att katten och hunden blir bästa vänner.

Skaffa gärna ett klösträd till katten som den kan klättra upp i när den vill vara ifred, katten lär sig snabbt att den får vara för sig själv när den väl kommer upp dit och det gör den automatiskt lugnare. Du kan hittar fina och roliga katträd hos Supercat.

Om du planerar att skaffa en katt och du redan har en hund så kan det vara bra för dig att lära dig mer om kattens signalspråk. I boken Förstå katten – Språk och Beteende så kan du lära dig det mesta om vad katten signalerar när den gör olika saker, det kan vara värdefullt när du ska introducera hunden och katten för varandra. Du hittar den på Bokbörsen.

Lycka till!

Comments Are Closed